Astoria or anecdotes of an enterprise beyond the rocky mountains. Volume II. Irving, Washington ,

12,00

Add to Wishlist
Add to Wishlist

New York, 1961. Lippincott Company. 461 pp. 20×13 cm. Texto en ingles. Rústica. 8400. Rozado